Huperzia serrata

Huperziaserrata_3x2

Common Names

  • Chinese club moss
  • Huperzine; Hup A
  • Qian Ceng Ta
  • She Zu Cao
  • Jin Bu Huan; Shan Zhi